Herbebossing van de aarde, een utopie?

Dagelijks gaan miljoenen bergbeklimmers en wandelaars over de hele wereld naar buiten om door de natuur te wandelen. Ze hebben toegang tot de meest afgelegen dorpen en steden. Deze groep mensen vormen een absoluut vreedzame, maar ook grote kracht. Een kracht die in staat is om een deel van het inmiddels ontboste gebied op onze aarde, opnieuw te herbebossen.

Het zijn lange reisroutes die zij afleggen langs duizenden en duizenden uiteenlopende soorten bomen en struiken. Deze bijzondere groep mensen betreden inheemse bossen met vruchten en zaden die een enorme rijkdom met zich meebrengen. Zou het verzamelen van deze vruchten een mogelijke uitkomst kunnen bieden? Op de weg terug, langs ontboste gebieden kunnen deze zaden verkruimeld worden. Uitgestrooid en de natuur zal ze begraven en laten ontkiemen.

Herbebossing door wandelaars

Bebossing in Nederland

Met name in ontboste gebieden en braakliggende terreinen, waar het onwaarschijnlijk is dat er nieuwe bomen gaan groeien, kan dit een idee zijn. Wandelaars zouden als echte natuurliefhebbers een fantastisch werk kunnen leveren. En met respect voor de natuur, is het nog gratis ook.

Uiteraard blijven bedrijven, instellingen en professionals doorgaan met het onderhouden, voorkomen of repareren van ontstane natuurrampen. Helaas dient dit maar al te vaak te gebeuren met beperkte budgeten en zijn economische belangen tevens een breekpunt om te komen tot oplossingen. Wandelaars daarentegen hebben geen gereedschap nodig om een kleine opening in de aarde te maken. De punt van een wandelstok, een afgevallen takje of een schroevendraaier kunnen voldoende zijn. Een steen kan zelfs dienen als gereedschap.

Daarnaast is het niet nodig om als team te opereren, herbebossing kan een eenmanstaak zijn. Dan het thema, de energie die het per persoon kost. Beter gezegd, het is geen issue. Zeker niet in vergelijking met de energie die het kost om de lange wandelingen af te leggen of de risicovolle bergbeklimmingen te ondernemen.

En zelfs tijdens het uitoefenen van bovenstaande soms risicovolle beklimmingen of wandelingen, kan herbebossing plaatsvinden. De diversiteit van de kleurrijke bloemen, de vruchten en zaden van de bomen en planten kunnen daadwerkelijk opnieuw hun oorsprong vinden. Juist daar waar op dit moment bebossing ontbreekt. Het zou een zeer gevarieerd en kleurrijker landschap opleveren. Geen homogeniteit vanwege reparatiewerkzaamheden als gevolg van economische- of natuurrampen. Er zouden zich prachtige plantages kunnen vormen waarin de kleurenpracht en de natuur maximaal tot hun recht komen. Het lijkt een utopie, want de werkelijkheid is toch net iets anders.

Wat is herbebossen?

Organisatie voor bossen Nederland

Feitelijk is herbebossen het opnieuw aanplanten van bomen en struiken, daar waar ze nu ontbreken. Ontbossing vindt al vele jaren plaats en wordt gedaan voor diverse doeleinden. Over de hele wereld zijn thema`s als veeteelt en de landbouw belangrijke redenen om grote stukken grond te ontbossen. Ook voor het aanleggen van nieuwe spoorwegen of vanwege civiele werken worden grote stukken bos weggevaagd. En laten we de brandstofwinning niet vergeten die absoluut ook een belangrijke rol speelt in de ontbossing van de aarde.  

Maar om de aarde te herbebossen zijn er regels vastgesteld. Zomaar lukraak nieuwe zaadjes en vruchten strooien is verboden en met een reden. Daar waar al bomen en struiken groeien, mag niet ongecontroleerd nieuw bos aangeplant worden. Het zou de bestaande bomen en struiken kunnen schaden. Hier zijn de meningen wereldwijd echter over verdeeld. Maar waar wel iedereen het over eens is, is dat we inheemse flora en fauna moeten koesteren. Overheden richten nationale parken en ruimtes in om zo de dieren- en plantensoorten te beschermen.

Wat kun jij doen?

Wil je toch helpen met het herbebossen van de aarde? Er bestaan veel applicaties, boeken en artikelen waarmee je eenvoudig veel van de bomen en struiken kunt identificeren die je onderweg tegenkomt. Ze beschrijven hoe de bomen eruitzien, hoe de onrijpe vruchten eruitzien. Maar ook hoe de rijpe vruchten uitzien en de zaden die ze verspreiden. Wanneer je onderweg bent, mag je in een ontbost gebied op een natuurlijk wijze de natuur een handje helpen. Zaden strooien van bomen en struiken rondom het ontboste gebied is toegestaan. Elke beetje hulp is een handreiking naar de toekomst. Of installeer de TreeClicks App op je telefoon. Zij planten bomen als jij shopt. Uiteraard is het voor het milieu het beste om niets te kopen, maar soms heb je toch iets nodig. In zulke gevallen kun je in ieder geval íets doen.

Klimaatverandering en herbebossing

Het is duidelijk dat onze aarde toe is aan ecologisch herstel. Met zijn allen zullen we moeten bijdragen een het aangetaste, beschadigde en vernietigde ecosysteem. Herbebossing is een van de belangrijkste oplossingen om bij te dragen aan klimaatverandering. Natuurlijke systemen dienen in stand gehouden te worden door het verwijderen van niet inheemse soorten. Daarnaast is het goed om opnieuw diverse inheemse soorten aan te planten en voedingsstoffen toe te voegen aan de aarde. Tevens dienen bestaande watersystemen te worden uitgebreid en nieuwe watersystemen te worden aangelegd.

Klimaatverandering in Nederland

In het kort de belangrijkste punten hoe herbebossing een rol speelt in de klimaatverandering:

  • Bomen nemen gassen en koolstof op uit de lucht. Dit wordt omgezet in schone zuurstof. Om een idee te krijgen; een enkele boom, kan genoeg zuurstof produceren voor 4 personen om frisse lucht in te ademen.
  • Bomen bieden bescherming tegen overstromingen door de kracht van het water te vertragen. Verder wordt overtollig water in de grond geabsorbeerd en als waterdamp vrijgegeven in de lucht.
  • Het klinkt logisch, maar bomen zorgen voor schaduw. Hierdoor kan de bodem vocht vasthouden en wordt uitdroging voorkomen. Dit is een grote steun voor de vruchtbare landbouw. Maar ook in de stedelijke gebieden zijn bomen een toegevoegde waarde. Ze verzorgen schaduw en houden de zon tegen, waardoor energieverbruik door koelsystemen verminderd wordt en uitstoot van gassen wordt beperkt.

Het blijkt uit wereldwijd onderzoek dat bossen tot wel een derde van de klimaatoplossing opleveren. Puur door de opname van koolstofdioxide met een ongeëvenaarde capaciteit. Het is dus duidelijk dat we de klimaatverandering nu moeten aanpakken, als we een bewoonbare wereld willen creëren voor de volgende generaties. Herbebossen en het verzorgen van gezonde bomen op onze aarde, dat is wat ons te doen staat.

En in Nederland? In Nederland proberen we ons steentje bij te dragen door het onderhouden van Nationale Parken en andere natuur.